Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

"Jeśli dziś okażesz się sługą tego ludu ..."

26 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński
1 Król 12:1-32