Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

"Nie czyń sobie nic złego! Jesteśmy tu wszyscy."

19 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński
Dz 16:16-34