Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

"Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył."

10 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński
4 Mojż 21:4-9