Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy Jezus już dziś daje nam całkowite uzdrowienie ciała?

22 marca 2020

Andrzej Kempczyński
Izaj 53:4-5