Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czas wołania do Boga

15 marca 2020

Andrzej Kempczyński
1 Tym 2:1-7