Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus a obowiązująca tradycja religijna

12 stycznia 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 2:18-22