Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus wzywa grzeszników

5 stycznia 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 2:13-17