Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Usprawiedliwienie przez zawierzenie Jezusowi

29 grudnia 2019

Andrzej Asijuk
Rzym 3:19-29