Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

On bowiem wybawi swój lud od jego grzechów

22 grudnia 2019

Andrzej Kempczyński
Mt 1:21b