Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus ma władzę odpuszczania grzechów

15 grudnia 2019

Andrzej Kempczyński
Mk 1:21-45