Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Stan przejściowy - pomiędzy śmiercią ciała a sądem ostatecznym

3 listopada 2019

Andrzej Kempczyński
Hbr 9:27