Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Na czym polegała służba Jezusa?

20 października 2019

Andrzej Kempczyński
Mk 1:14-15