Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jego musi być coraz więcej, a mnie - coraz mniej

25 sierpnia 2019

Andrzej Kempczyński
Jan 3:22-30