Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dobra część

4 sierpnia 2019

Andrzej Kempczyński
Łk 10:38-42