Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy Pan otworzył twoje serce?

30 czerwca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 16:1-15