Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Prawo Mojżeszowe a chrześcijanie pochodzenia pogańskiego

16 czerwca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 15:1-35