Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

W jaką ewangelię wierzysz?

2 czerwca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 13:13-52