Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak wiele nam wybaczono?

19 maja 2019

Szymon Karwowski
Łk 7:36-50