Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nie zasypiaj pod kołdrą pokoju i bezpieczeństwa!

12 maja 2019

Kevin Bracken
1 Tes 5:1-11