Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy Bóg kochał Piotra bardziej niż Jakuba?

5 maja 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 12