Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Całym sercem trzymajmy się Pana

28 kwietnia 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 11:19-30