Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Najważniejsza lekcja na temat czynienia uczniami

7 kwietnia 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 10:1-11:18