Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Tabita wspaniałym przykładem uczennicy Pana Jezusa Chrystusa

31 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 9:36-43