Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim był Saul z Tarsu?

10 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 9:1-22