Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy twoja wiara w Chrystusa jest zgodna z dobrą nowiną o Nim?

3 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 8:26-40