Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy jesteś osoba pełną wiary i Ducha Świętego?

17 lutego 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 6:1-7:60