Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Rozwój chrześcijaństwa i rozwój prześladowań

13 stycznia 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 5:12-42