Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

... ale wszystko mieli wspólne???

30 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 4:32-5:11