Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dlaczego i po co Bóg dał swego Syna?

23 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Jan 3:16