Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Lekcja modlitwy

16 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 4:23-31