Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie!!!

9 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 4:5-22