Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Słowo, które zmienia życie

11 listopada 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 2:14-47