Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Abraham

28 października 2018

Janusz Sylwestrowicz
1 Mojż 12:1-9