Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dzień Pięćdziesiątnicy

21 października 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 2:1-41