Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dlaczego potrzebna jest nam księga Dziejów Apostolskich?

7 października 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 1:1-11