Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy twoje chrześcijaństwo opiera się na Bogu?

30 września 2018

Andrzej Kempczyński
5 Mojż 5:18; Mk 10:1-12