Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nie cudzołóż! - część 3. Rozwód i powtórne małżeństwo

16 września 2018

Andrzej Kempczyński
5 Mojż 5:18; Mk 10:1-12