Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom

1 lipca 2018

Andrzej Kempczyński
Mt 6:24