Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu

17 czerwca 2018

Andrzej Kempczyński
5 Mojżeszowa 5:20