Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy pełnisz wolę Ojca, który jest w niebie?

13 maja 2018

Andrzej Kempczyński
Mt 7:21-23