Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy jest nadzieja dla grzesznego człowieka?

11 marca 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 3:1-12:3