Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Skutki grzechu człowieka - część 2

18 lutego 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 3:16-24