Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Reakcja Boga na grzech człowieka

4 lutego 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 3-11