Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Suwerenność Boga i odpowiedzialność człowieka przed Bogiem

14 stycznia 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 2:15-17