Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nawrócenie Saula z Tarsu (Cz. 1)

17 września 2017

Andrzej Kempczyński