Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Bycie chrześcijaninem zaczyna się od nawrócenia!

10 września 2017

Andrzej Kempczyński