Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przymierze członków zboru

W imię Pana Jezusa Chrystusa, Jedynego Króla i Głowy Kościoła. Amen.

Uroczyście oświadczamy, że jesteśmy wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Na wyznanie naszej wiary zostaliśmy ochrzczeni w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W posłuszeństwie Chrystusowi zawieramy razem przymierze, by trwać we wspólnocie zboru. Będziemy trzymać się naszego Wyznania Wiary oraz Zasad Funkcjonowania Zboru.

Przez to przymierze obiecujemy, z pomocą Pana:

 • Wiernie zgromadzać się w Dzień Pański oraz w tygodniu na naukę, służbę, społeczność i modlitwę
 • Obchodzić wieczerzę Pańską
 • Gorliwie wspierać rozgłaszanie ewangelii
 • Radośnie utrzymywać służbę ewangelii poprzez nasze dawanie

Będziemy także dążyli do:

 • Studiowania Pisma Świętego i posłuszeństwa jemu
 • Utrzymywania osobistego jak i rodzinnego uwielbienia
 • Jedności, miłości i troski o siebie nawzajem w Panu
 • Ozdabiania ewangelii całym naszym postępowaniem
 • Odważnego wyznawania Chrystusa przed wszystkimi

Poprzez to przymierze dobrowolnie poddajemy się:

 • Opiece naszego Pastora, Starszych i Diakonów
 • Dyscyplinie naszych braci w Chrystusie

I temu zaświadczamy w obecności Pana i Jego Ludu. Amen.


Zobacz inne dokumenty