Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kto jest twoim doradcą?

28 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński

[przeczytaj proszę Księgę Estery rozdział 5]

Królowa Estera zaryzykowała swoim życiem i niewezwana poszła do króla. Z poprzedniego rozdziału dowiedzieliśmy się, że jeżeli ktoś poszedł do króla bez jego wezwania to takiej osobie zadawano śmierć. Chyba że, król wyciągnął w kierunku tej osoby swoje berło na znak ułaskawienia. Więc Estera poszła do króla i ten wyciągnął swoje berło w jej kierunku i ją ułaskawił. Widzimy jaki stosunek ma król Achaszwerosz do swojej żony Estery. Gotów jest spełnić jej każde życzenie, choćby nawet prosiła o połowę królestwa. Ale tutaj pojawia się pewne zaskoczenie. Estery nie mówi królowi nic o Hamanie i o jego planie wymordowania Żydów w całym królestwie. Nie mówi nic o tym, że ona też jest Żydówką. Raczej widzimy, że Estera zaprasza króla i Hamana na ucztę. Na tej uczcie król ponawia swoją ofertę, swoje zapytanie o to czego pragnie Estera. Ale Estera znowu nie odpowiada tylko zaprasza króla i Hamana jeszcze raz na ucztę, która ma mieć miejsce następnego dnia. Nie wiemy dlaczego tak robi, ale fakty są takie a nie inne. Być może jest to wynik postu. W jakiś sposób Bóg objawił Esterze co ma zrobić. Być może Bóg pokazał Esterze, że w taki właśnie sposób ma postąpić.

Więc to jest pierwsza część tego rozdziału. Druga część dotyczy Hamana. Haman znowu widzi Mordochaja, który lekceważył Hamana. Przynajmniej tak się Hamanowi wydawało, ponieważ na jego widok Mordochaj nie podniósł się, ani się go nie przestraszył. Znowu w Hamanie wezbrał gniew. Ale się powstrzymał i poszedł do domu. Tam zaczął się przechwalać swoją pozycją, bogactwem oraz przywilejami. Tyle że wszystko psuje ten Żyd Mordochaj. Ten Żyd odbiera mu radość z tego wszystkiego. Tak bardzo musiał mu Mordochaj zaleźć za skórę. W tym kontekście rodzi się nowy pomysł, który miałby ukoić smutek Hamana. Trzeba powiesić Mordochaja. Ale nie w zwykły sposób. Na bardzo wysokiej szubienicy, żeby wszyscy mogli to widzieć. Oczywiście potrzebna do tego była zgoda króla. Ale o to raczej Haman nie musiał się martwić. Więc potrzebna jest tylko odpowiednia szubienica. Haman taką nakazuje sporządzić.

Czego uczy nas ten rozdział?

Zarówno Estera jak i Haman mają jakiś plan. Zarówno Estera jak i Haman planują różne rzeczy na najbliższy czas. Ale te plany, w obu przypadkach, nie pochodzą bezpośrednio od tych osób. Skąd pochodzą te plany? Pochodzą od doradców jakich mają.

W przypadku Estery doradcą jest sam Bóg. Estera przecież uniżyła się przed Bogiem. Estera wraz ze swoimi służącymi pościła przez trzy dni. Przez trzy dni też pościł o Esterę Mordochaj i wszyscy Żydzi w Suzie. Dopiero po tych trzech dniach postu i modlitwy Estera poszła do króla. Ale poszła tam mając w głowie pewien plan.

W przypadku Hamana doradcą jest jego żona Zeresz oraz wszyscy jego przyjaciele. Przed nimi przecież Haman pysznił się z tego wszystkiego co osiągnął. To oni doradzili Hamanowi, aby postawił odpowiednio wysoką szubienicę, na której by powieszono Mordochaja. To oni doradzili Hamanowi, aby ten poszedł do króla i opowiedział o całej sytuacji królowi i o pomyśle powieszenia Mordochaja. Więc Haman będzie działał zgodnie z tym planem.

Zatem Estera ma swojego doradcę, który daje jej plan. Ale Haman też ma swoich doradców, którzy dają mu plan postepowania.

Ty też na pewno masz jakiś plan w tej kryzysowej sytuacji. Masz zapewne jakiś plan na najbliższe dni. Na pewno też masz jakichś doradców, którzy pomogli ci ułożyć plan na najbliższy czas. Ale czy masz dobrych doradców? Jest to bardzo ważne pytanie. Jest to pytanie, które każda planująca osoba powinna sobie zadać? Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś planujemy z doradcami to znaczy, że zaufaliśmy tym ludziom i w ich ręce oddajemy swoje życie. To właśnie zrobiła Estera. Przyjmując Boży plan zaufała Bogu i złożyła swoje życie, swoje bezpieczeństwo, swój pokój w Jego ręce. To samo zrobił Haman. Zaufał swoim doradcom. Zaufał temu, co mu doradzają. Przyjął ich plan i tym samym swoje życie, swoje szczęście oraz swoje zadowolenie złożył w ręce swoich doradców.

Kto na tym lepiej wyszedł? Bez dwóch zdań Estera. Estera bez wątpienia miała dobrego doradcę podczas gdy Haman miał złych doradców. Od tego momentu następuje zmiana. Droga Estery można powiedzieć wiodła w dół, na śmierć. Natomiast droga Hamana wiodła do góry, do sukcesu. Natomiast od tego miejsca, od tego momentu następuję zmiana drogi. Droga Estery idzie do góry, do wybawienia, do życia. Podczas gdy droga Hamana idzie w dół do upokorzenia i do śmierci.

Więc to jakich masz doradców ma ogromne znaczenie dla twojego życia. To komu zawierzasz swoje życie ma ogromne znaczenie. Albo pójdziesz do góry, do chwały i życia, albo pójdziesz w dół, na upokorzenie i śmierć. Dlatego chcę cię dzisiaj zachęcić, abyś ukorzył się przed Bogiem i uczynił Boga swoim doradcą. Chcę cię dzisiaj zachęcić, abyś przez wiarę złożył swoje życie w ręce Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jego ręce są najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Nikt nie może wyrwać z Jego rąk. Jeśli Jezus Chrystus, Boży Syn, będzie twoim doradcą to jednego możesz być pewien – Jezus doprowadzi cię do Ojca, do chwały, do przebaczenia grzechów, do życia wiecznego. Przyjmij plan od Pana Jezusa. Zaufaj Jemu całym swoim sercem.

Dlatego chcę cię dzisiaj zachęcić, abyś ukorzył się przed Bogiem i uczynił Boga swoim doradcą. Chcę cię dzisiaj zachęcić, abyś przez wiarę złożył swoje życie w ręce Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jego ręce są najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Nikt nie może wyrwać z Jego rąk. Jeśli Jezus Chrystus, Boży Syn, będzie twoim doradcą to jednego możesz być pewien – Jezus doprowadzi cię do Ojca, do chwały, do przebaczenia grzechów, do życia wiecznego. Przyjmij plan od Pana Jezusa. Zaufaj Jemu całym swoim sercem.


Zobacz inne artykuły