Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Mądrzy rządzący są błogosławieństwem

6 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński

[przeczytaj proszę Księgę Estery rozdział 3]

Na naszej scenie pojawia się nowa osoba. Jest to Haman. Haman stał się drugą osobą w państwie po królu Achaszweroszu. Więc był bardzo ważną osobą. Był na tyle ważną osobą, że wszyscy słudzy króla klękali przed nim i oddawali mu pokłon. Ale jedna osoba tego nie robiła. Nie robił tego Mordochaj, który był Żydem. Autor księgi nie wyjaśnia nam dlaczego Mordochaj tego nie robił. To nie jest w tej chwili istotne. Ważne jest to jak zareagował na to Haman. Jaka była jego reakcja na zachowanie Mordochaja?

Po pierwsze czytamy, że Hamana napełnił gniew. Dlaczego napełnił go gniew? Ponieważ jego duma została urażona. Haman poczuł się znieważony tym, że Mordochaj nie oddał mu pokłonu.

Po drugie, czytamy, że Haman zaczął się zastanawiać nad zabiciem Mordochaja. Tak bardzo poczuł się tym urażony, że jedynie śmierć Mordochaja wchodziła w grę jako kara za tę zniewagę.

Po trzecie, czytamy, że Haman postanowił, że nie zabije Mordochaja. To w jego oczach było za mało. Haman postanowił, że wymorduje cały lud Mordochaja, łącznie z samym Mordochajem, w całym królestwie Achaszwerosza. Tylko takie rozwiązanie będzie w stanie tę zniewagę zmazać.

Po czwarte, czytamy, że Haman ma plan i teraz szuka sposobności do tego, aby ten plan wcielić w życie, aby go zrealizować. Poprzez rzucenie losu, czyli pur, wyznaczył dzień zagłady Żydów w całym królestwie.

Po piąte, czytamy, że Haman zmanipulował Achaszwerosza i przekonał go do tego, aby ten poparł plan Hamana. Haman nie powiedział wszystkiego królowi. Powiedział tylko to, co było wygodne dla niego odnośnie swoich planów. Haman oszukał króla, że jego plan ma na celu dobro całego królestwa i przede wszystkim dobro króla. Ponadto zachęcił króla obietnicą zysku. Widać, że Achaszwerosz ufał Hamanowi, dlatego zgodził się na jego propozycję.

Po szóste, czytamy, że rozesłano do wszystkich prowincji nakaz przygotowania się do zagłady Żydów, do ich eksterminacji. Zatem Haman ma wszystko czego pragnął. Teraz tylko zostaje czekać do tego konkretnego dnia kiedy będzie można ten nakaz wykonać.

W końcu czytamy, że król i Haman zasiedli, aby pić. We dwóch sobie świętowali. A jaki był skutek ich decyzji? Autor mówi nam, że w mieście Suzie, czyli w stolicy, powstało zamieszanie. Możemy założyć, że podobnie było w innych miastach i prowincjach, do których dotarło to rozporządzenie.

Dlaczego to rozporządzenie spowodowało zamieszanie w mieście? Powód jest prosty. Nikt nie mógł się czuć bezpiecznie. Tu nie chodzi wyłącznie o Żydów. Tu chodzi o wszystkich mieszkańców państwa. Jeżeli rządzący w zasadzie za nic chcą ludobójstwa Żydów to co mają powiedzieć inne podbite narody? Przecież ich może spotkać dokładnie to samo. Więc z jednej strony są pod presją wykonania tego rozporządzenia władzy a z drugiej strony są pod presją tego, że za chwilę może pojawić się rozporządzenie, które nakazuje ludobójstwo jakiejś innej narodowości, ich narodowości. To musi powodować zamieszanie.

Jaka lekcja płynie dla nas z tej historii? Boże chroń nas przed taką władzą, która świętuje i nie przejmuje się losem i cierpieniem swoich poddanych. Boże chroń nas przed ludźmi u władzy, którzy są gotowi na wszystko byle tylko ich pycha została zaspokojona. Boże, chroń nas przed władzą, która podejmuje głupie i bezbożne decyzje.

Jakim ogromnym błogosławieństwem dla całego narodu są ludzie, którzy mądrze sprawują swoją władzę? Szczególnie jest to wielkim błogosławieństwem w czasach trudnych, w sytuacjach takich jak obecna. Mądra władza nie powoduje zamieszania. Mądra władza wzbudza ufność.

Pamiętajmy, że ostatecznie wszelka władza należy do naszego Pana, do Bożego Syna, którym jest Pan Jezus Chrystus. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. W jego rękach serce każdego króla, każdego władcy, każdego rządzącego jest jak źródło wody. Pan kieruje je dokąd chce. Dlatego wołajmy do naszego Pana, do Pana panów, i Króla królów, aby nasi rządzący mieli mądrość w rządzeniu i aby podejmowali mądre działania. Módlmy się o prezydenta, o rząd, o parlament, o wszystkie osoby, które mają w naszym kraju władzę, od tych największych do tych najmniejszych, aby sprawowali władzę mądrze, aby nie było w naszym kraju zamieszania. Amen.


Zobacz inne artykuły