Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Bóg działa w ukryciu

24 marca 2020

Andrzej Kempczyński

[przeczytaj proszę Księgę Estery rozdział 1]

Być może nie znajdujemy w tym rozdziale niczego interesującego czy duchowego. Wydawałoby się, na pierwszy rzut oka, że nie ma tu nic, co byłoby dla nas pouczające. Mamy informację o królu Achaszweroszu i o jego żonie, królowej Waszti, która sprzeciwiła się swojemu mężowi i która z tego powodu utraciła godność królowej. Ale jeśli przyjrzymy się całej historii to zobaczymy, że jest to kluczowy rozdział dla historii opisanej w tej księdze. W miarę jej czytania odkrywamy, że chociaż w tym rozdziale nigdzie nie ma mowy o Bogu czy o Bożym działaniu to jednak Bóg tam jest i Bóg działa. To co się wydarzyło sprawił Bóg, chociaż autor tej księgi tego sprawstwa Bogu nie przypisuje. Więc mimo że Boga nie widać, ani nie widzimy Jego bezpośredniego działania to możemy być pewni, że Bóg zainicjował pewne wydarzenia, aby miały miejsce. I dopiero po czasie odkrywamy to Boże działanie, jego cel i sens.

Być może jako chrześcijanin jesteś właśnie w takim miejscu. W twoim życiu dzieją się rzeczy, których nie rozumiesz, których cel i sens wydają się być przed tobą zakryte. Bóg wydaje się być odległy lub ukryty. Jeżeli jesteś w takim miejscu to nie rozpaczaj. To, że nie widać Boga, to że nie widać jego działania, to że może nie rozumiesz pewnych rzeczy dlaczego mają miejsce w twoim życiu to ta historia uczy nas, że Bóg często działa w ukryciu. To znaczy, że Bóg nie zostawił cię. On jest blisko. I z czasem, krótkim bądź długim, zobaczysz, dostrzeżesz to Boże działania i będziesz wdzięczny Bogu, za to co uczynił. Dlatego dziękuj mu, mimo że nie dostrzegasz jego działania, że jest blisko i że działa, że czyni swoją wolę.


Zobacz inne artykuły